Právo na odstoupení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodů!

Odvolání doba je 14 dnů ode dne, kdy vám nebo třetí strany, jmenované, což není dopravce, přijali zboží k dispozici.

Vykonávat své právo na zrušení, musíte nás informovat prostřednictvím jedinečné prohlášení o své rozhodnutí zrušit tuto smlouvu.  

Důsledky odvolání 

Pokud zrušíte tuto smlouvu, máme vás všechny platby, které jsme obdrželi od vás včetně nákladů na doručení, bez prodlení a nejpozději do čtrnácti dnů od dne splácet, na kterém je komunikace dostal své odvolání této dohody s námi. K vykoupení používáme stejný způsob platby, kterou jste použili v původní transakce, pokud jste jinak výslovně dohodnuto. 

Nesete přímé náklady na vrácení zboží. 

Vyloučení práva na odstoupení 

Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zakázky - pro dodání zboží, které lze rychle chátrat nebo jejichž platnosti uplynul rychle, - na dodávku novin, periodik a časopisů s výjimkou odměn. Předčasné uplynutím se právo na odstoupení.

Právo na odstoupení končí předčasně smlouvy - dodávky uzavřených zboží, které jsou vhodné z důvodů zdravotních nebo hygienu nevracet se, je-li vaše pečeť byla odstraněna po dodání.

Speciální objednávky nebo custom jsou rovněž vyloučeny z volání správně.